Vrtané studny

Vrtané studny v měkkém podloží

Vrtání studní provádíme spirálovým vrtákem s pomocí manipulačního pažení (ocelové roury, které zabraňují borcení odvrtaných metrů nového vrtu). Po naražení vodonosné vrstvy podvrtáváme minimálně o 5 metrů (dle domluvy i více metrů) pro lepší kumulaci (zásobu) vody, nejlépe až do nepropustné vrstvy (jíl). Jako vystroj používámé PVC o průměru 200 a 160 mm samozřejmě s atestem na pitnou vodu. Ve výstroji je provedena 1-2 mm perforace, kterou určujeme podle vrtaného materiálu. V případě jemných tekutých písků používáme lepené filtry o průměru 160 mm.

Zbylé mezikruží mezi stěnou vrtu a výstrojí zasypáváme plaveným štěrkem o zrnitosti 4-8 mm, který zajišťuje dostatečnou filtraci, zamezuje pískování, ucpávání perforace a tím zhoršování vydatnosti vrtu. To je potřeba zajistit především v lokalitách s tekutými a velmi jemnými písky (v okolí Brna jsou to např. lokality Břeclav, Valtice či Lednice). Špatný nebo dokonce žádný obsyp znamená velmi krátkou životnost a úspěšnost nového hydrovrtu.

Vrt se zakončuje víčkem, chráničkou nebo skružovým zhlavím, (1 nebo 2 skruže až do nezámrzné hloubky s betonovým poklopem), které musí být ukončeno 50 cm nad terénem. Po dokončení provádíme krátkodobou čerpací zkoušku pro lepší zjištění vydatnosti, a také pro odčerpání možného kalu z vrtané studny.

Odvodňovací a vsakovací vrty

Provádíme také odvodňovací a vsakovací vrty. Používáme výstroj KG průměr 315, 250, 200, 160 a 125 mm. Odvodňovací vrty slouží především na stavbách při zakládání staveb a výkopových pracích. Může se používat i pro odvodňování sklepů (průsaky). Vsakovací vrty slouží pro vsakování například dešťové vody u objektů, kde není kanalizace.

Vrtání studny v měkkém podloží
Vrtací technika
Plastová kruhová šachta
Odvodňovací a vsakovací vrty